سفارش بیشتر از مبلغ 1 میلیون و 200 هزار تومان به صورت رایگان توسط پست پیشتاز ارسال می شود . 

و سفارشی که  مبلغ سفارش و هزینه ارسال کمتر  100 هزار تومان باشد بدلیل سود کم فروشگاه ارسال نمی شود و مبلغ با کسر هزینه جابه جایی عودت داده می شود . 

سفارشات با توجه به تعداد آن ها عموما در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ارسال می شود . 

کد رهگیری پستی به شماره همراه ثبت شده پیامک می شود