زمان ارسال مرسولات عموما روزهای یکشنبه و چهارشنبه می باشد .                

 کدرهگیری پستی سفارش شما به شماره همراه ثبت شده ارسال می شود.

لذا تا زمان دریافت کدرهگیری پستی صبر نمایید.