پیچ گوشتی باریک دوطرفه

قیمت اصلی تومان 38,000 بود.قیمت فعلی تومان 29,000 است.

پیچ گوشتی بزرگ دوطرفه TAT

قیمت اصلی تومان 53,000 بود.قیمت فعلی تومان 39,000 است.

پیچ گوشتی کوتاه دوطرفه

قیمت اصلی تومان 32,500 بود.قیمت فعلی تومان 27,000 است.